Al Dente – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Al Dente – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Maillard reaksiyonlarının uçucu olmayan ürünlerinin lipitlerin oksidasyonunu engellediği de biliniyordu. Daha ileri analizler, modellenen sistemlerin kokularının, lipid oksidasyonundan çok Maillard reaksiyonlarındaki bir rahatsızlıktan kaynaklandığını gösterdi. Lipidler sulu fazda çözünmüş bileşiklerle temas etmese de, fosfolipidler polar başlarından dolayı kısmen çözünürdür ve Maillard reaksiyonlarının ara ürünleri ile reaksiyona girebilirler. Etler Et, yalnızca yeterli bir süre olgunlaştığında yenmeye…
Devamı


2 Mart 2021 0