Osmanlı Mutfağı Tarihi (5) – Osmanlı Mutfağı Tarihi – Osmanlı Yemekleri Sipariş - İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Siparişi

Osmanlı Mutfağı Tarihi (5) – Osmanlı Mutfağı Tarihi – Osmanlı Yemekleri Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Siparişi

İranlılar ve Abbasiler On birinci yüzyıldan on üçüncü yüzyılın başlarındaki Moğol istilasına kadar, İran üç Türk hanedanı, Gazneliler, Selçuklular ve Hervazmenler tarafından yönetiliyordu. On ikinci yüzyıl Arap tarihçisi Ali ibn el-Athir’in (1160–1233) 1037 ile 1063 yılları arasında İran’ı yöneten Selçuklu hükümdarı Tuğrul hakkında aktardığı bir anekdotta gösterildiği gibi bu, Türk ve İran mutfakları arasında bir…
Devamı


11 Ekim 2020 0