Sarı Şarap – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Sarı Şarap – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Cevaplanması gereken soru, flavonollerin yoğunlaştırılmış tanenlerle nasıl bağlandıklarıydı. Sadece iki flavonolün kombinasyonundan oluşan basit flavonolik dimer durumu zaten yeterince zordu, çünkü iki alt birimi iki farklı şekilde birbirine bağlanabilir. Bordeaux kimyagerleri, sentezlenen bileşiklerin ve çeşitli doğal tanenlerin yapısını nükleer manyetik rezonans görüntüleme ile karşılaştırdı, ancak bu yöntem iki tür bağı açıklamadı. Bunun tersine, -oh hidroksil…
Devamı


8 Mart 2021 0