Tereyağı – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Tereyağı – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Cenevre’deki Firmenich Group’tan Anthony Blake ve François Benzi, dörtte üç oranında küçültülmüş ve daha sonra doldurulmamış aynı stokla su eklenerek ilk hacmine geri yüklenen bir stoğu karşılaştırmak için kromatografiyi kullandı. Kaynama yoluyla belirli aromatik bileşiklerin konsantrasyonu azalmış olsa da, stoğun bileşenleri arasında ısınmayla indüklenen reaksiyonlarla başka bileşikler oluşturulmuştur. Mümkünse, hisse senedi yapımını iyileştirmek için bu…
Devamı


8 Mart 2021 0