Polifenoller – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Polifenoller – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

nöronlar: Beyin, nörotransmiter molekülleri biçiminde sinyal ileten ve alan sinir hücrelerini veya nöronları içerir. Belirli bir uyarma eşiği aşıldığında, bir elektriksel dürtü, bir akson olarak bilinen hücrenin bir uzantısı yoluyla yayılır ve sinaptik bir yarığı geçen ve diğer nöronları aktive eden nörotransmiterlerin salınmasını tetikler. nükleer manyetik rezonans (nmr): Radyo dalgalarının yanı sıra belirli atomik çekirdeklerin…
Devamı


18 Mart 2021 0