Ürünler – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Faydalı Yaşlanma – İstanbul Yemekleri – Sipariş – İstanbul Yemek Siparişi – İstanbul Ev Yemekleri Sipariş

Matrisi dendrogramı oluşturan matrisle karşılaştırdığımızda, altı veya on iki grup dikkate alınsın, üretim bölgelerine bölünmenin ağaç diyagramı bölünmesine karşılık geldiği gözlemlenir. Bu gruplar terörlere karşılık gelir. Dahası, bu dağılım, su, toprak, mikro iklim, sıcaklık ve genel çevrenin, terör teorisinin savunucularının savunduğu gibi, tek malt viskilerin özelliklerinin belirleyici faktörleri olduğunu doğrulamaktadır. Tek tek damıtıcıların sırları ve…
Devamı


8 Mart 2021 0